07آذر 1400

🔰 نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید دانشکده‌های حقوق با حضور ریاست اتحادیه

🔰 نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید دانشکده‌های حقوق با حضور ریاست اتحادیه
امروز مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بصورت حضوری در محل اتحادیه برگزار خواهد شد.
▪️برنامه نشست به شرح پیوست خواهد بود.