07آذر 1400

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه برگزار می نماید؛ نشست تخصصی با موضوع مسائل پیرامون قصورات پزشکی و پزشکی قانونی