08آذر 1400

حضور اعضای هیات مدیره کانون در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران