08آذر 1400

گزارش عملکرد و اهم اقدامات کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد و اهم اقدامات کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۴۰۰
۱. صدور بیانیه راجع به تحت تعقیب قرار گرفتن یکی از همکاران وکیل در استان لرستان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با رویکرد به حق آزادی بیان و حقوق شهروندی منبعث از آموزه های دینی

۲. مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری گیتی آنلاین تحت عنوان "حقوق شهروندی و مدیریت شهری" ، بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری کرمانشاه در موضوعات حقوق شهروندی . قسمت اول : حقوق شهروندی و معلولین . بررسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان و دسترسی افراد معلول به مزایا و برنامه های اجتماعی (فروردین ۱۴۰۰)

۳. مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری گیتی آنلاین تحت عنوان "حقوق شهروندی و مدیریت شهری" قسمت دوم . بررسی موضوعات آسیب های اجتماعی محلات کرمانشاه ، حفظ هویت و بافت تاریخی شهر ، بحث گردشگری و توسعه پایدار کرمانشاه و ارتباط آن با حقوق شهروندی .

۴. مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری گیتی آنلاین تحت عنوان " حقوق شهروندی و نظام اداری" بررسی موضوع فراهم کردن زمینه قانونی بهره مندی شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان و پرهیز از رویکردهای سلیقه ای ، جناحی ، تبعیض آمیز و ناقض حریم خصوصی در فرایند جذب و گزینش ( اردیبهشت ۱۴۰۰)

۵. مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری گیتی آنلاین تحت عنوان "حقوق شهروندی و محیط زیست" بررسی موضوعات زیست محیطی استان کرمانشاه از حیث آلاینده های جوی ، قطع درختان ، تخریب منابع طبیعی ، تغییرات اقلیمی ، سدسازی ها و آتش سوزی جنگل ها

۶. پیگیری پرونده آسیه پناهی و ارتباط با خانواده آن مرحوم

۷. صدور بیانیه در خصوص بحران آب و اعلام همدلی با مردم استان خوزستان و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی


روابط عمومی  کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه