08آذر 1400

اطلاعیه 9-9

به اطلاع همکاران محترم می رساند به موجب تصمیم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در جلسه بیست و دوم مورخ09/05/1400 در خصوص اعطای مجوز و بلامانع جهت تاسیس و  ثبت موسسات داوری در سطح استان کرمانشاه به متقاضیان مربوطه مقرر گردید:
متقاضیان ضمن تقدیم درخواست مکتوب، می بایست مدارک مربوط به اشتغال به امر وکالت پایه یک در استان کرمانشاه را به کانون ارائه نمایند که متعاقب برگزاری اختبار شفاهی توسط هیئت امنای مرکز داوری کانون وکلا و اعلام نتیجه مثبت، مراتب موافقت کانون به اداره ثبت شرکتها اعلام خواهد شد لازم به ذکر است :
1) مقررات مربوط به موسسات حقوقی در خصوص موسسات داوری می بایست رعایت گردد.
2) درخواست تاسیس موسسه داوری باید حداقل توسط دو نفر از وکلای پایه یک دادگستری تقدیم گردد.
خاطرنشان می سازد که برابر مصوبه هیات امنای مرکز داوری به تاریخ ۱۹مرداد۱۴۰۰،منابع اختبار شفاهی عبارت است از:مبحث داوری از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،قانون داوری تجاری بین المللی مصوب۱۳۷۶ و کتاب راهنمای نگارش رای داوری ترجمه و تالیف آقای فرهاد پیری،انتشارات جنگل.