08آذر 1400

در حاشیه مرحله دوم اجرای طرح واکسیناسیون وکلا

در حاشیه مرحله دوم اجرای طرح واکسیناسیون وکلا و با حضور آقای دکتر رستمی رئیس کانون و آقای سیامک آرین پور عضو هیات مدیره از کادر درمان مجری طرح با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.