08آذر 1400

تشکیل دیرپاترین نهاد مدنی ایران

۲۶تیرماه نود و یک سال پیش بود که پس از سالها تلاش وکلا به دعوت مرحوم داوود پیرنیا حقوقدان و موسیقیدان بنام ایران زمین تعدادی از وکلا در منزل شخصی ایشان گرد هم آمدند و مرحوم پیرنیا خبر عزم جدی و حمایت بی دریغ وزیر عدلیه وقت مرحوم علی اکبرخان داور جهت تاسیس کانون وکلا را اعلام و  مقدمات تشکیل کانون وکلا را فراهم نمودند.چند ماه بعد و در ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۰۹ با حضور و سخنرانی پندآموز مرحوم داور بنای تشکیل دیرپاترین نهاد مدنی ایران به طور رسمی نهاده شد.ضمن تبریک این مناسبت به مردم ایران زمین و خاصه وکلای مدافع محترم،متن سخنرانی مرحوم علی اکبر خان داور در مراسم تاسیس کانون وکلا جهت مطالعه و استفاده همکاران محترم به نقل از کانال خبری وکلا پرس به پیوست در این کانال درج می شود.