08آذر 1400

کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

کمیسیون امور بانوان کانون وکلای  دادگستری کرمانشاه در راستای اجرای اهداف آيين نامه ای خود ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ به مناسبت روزجهانی رفع خشونت علیه زنان ،به اندرزگاه نسوان کرمانشاه مشاوره حقوقی رایگان ارائه نمود.
مسوول کمیسیون امور بانوان اعلام نمود که مشاوره حقوقی رایگان  به اندرزگاه نسوان کرمانشاه که به مناسب روز جهانی رفع خشونت علیه زنان آغاز گردیده در آینده نیز ادامه خواهد داشت.