• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

تماس با کانون

روش هاي تماس با كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام

آدرس پستي: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزي، كوي 130، پلاك 5 كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

تلفن هاي تماس: 38461604-083     38461442-083   38461444-083   38461116-083   38461117-083

فاكس: 38461446-083

پست الكترونيك: kermanshah@iranbar.org

نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیکی :
موضوع :
پیام :