• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38381155-083 | 38381179-083 | 38372905-083 | فکس: 38363492-083
main logo

كميسيون بانوان

مریم نوری مسئول کمیسیون
میترا میری
حسناالسادات هاشمی
پروانه شهسواری 
فرزانه کدیوریان
ناهید حسینی