• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

مشخصات نشريه

فصلنامه كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه

مجله علمي (حقوقي) آموزشي و اطلاع رساني

صاحب امتياز:

کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

مدير مسئول:

محمدعلي اثنا عشري

سردبير:

کيومرث سپهري

هيأت تحريريه:

(به ترتيب حروف الفبا)

محمدعلي اثناعشري، دکتر محمدجواد ارسطا، خداکرم ابراهيميان

دکتر بهروز تقي خاني، احسان زررخ ،کيومرث سپهري، پرويز علي پناه

دکتر محمود مالمير، سيدمهدي موسوي

آدرس: کرمانشاه، ۲۲ بهمن، ميدان مرکزي، کوچه ۱۳۰ ، پلاک ۵

پيش شماره: ۰۸۳۱ دورنگار: ۸۳۶۳۴۹۲ – تلفن: ۸۳۷۲۹۰۵

پست الکترونيک:

kbalj2008@gmail.com