• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38381155-083 | 38381179-083 | 38372905-083 | فکس: 38363492-083
main logo

كميسيون حقوقي

احسان زررخ  مسئول کمیسیون

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

رزومه

سعید تیموری  دبیر کمیسیون

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

پیمان رادمنش

دکتری حقوق خصوصی

مجید ناصری

​دکتری حقوق خصوصی

سیامک آرین پور

دکتری حقوق بین الملل

نگین غلامی

​دکتری حقوق خصوصی

اصلان ویسی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شهریار ابراهیمیان

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی

مهراب اسدی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بابک حیدریان

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی