• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38381155-083 | 38381179-083 | 38372905-083 | فکس: 38363492-083
main logo

كميسيون بازرسي

محمدرضا احمدی
افشین جامه شورانی
حمید باتمانی
رامین اسدی
فرید بابلی
شهاب الدین ناصری
حامد بهرام آبادی
الهام احمدی