• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

كميسيون بازرسي

محمدرضا احمدی
افشین جامه شورانی
حمید باتمانی
رامین اسدی
فرید بابلی
شهاب الدین ناصری
حامد بهرام آبادی
الهام احمدی