26دی 1390

در جهان همواره اندیشه­ های دینی متعدد و مختلف وجود داشته است. چنین امری در میان پیروان یک دین و مذهب نیز مصـداق دارد و با اطمینـان می­توان گ

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون در محکومیت هفته ­نامه­ ی زن روز

 در جهان همواره اندیشه­ های دینی متعدد و مختلف وجود داشته است. چنین امری در میان پیروان یک دین و  مذهب نیز مصـداق دارد و  با اطمینـان می­توان گفت که هرگز در جهان یک اندیشه­ ی دینی نبوده و نخواهد بود. زیبـایی جهـان به همیـن است به شـرطی که احتـرام یکدیگـر را رعایت نمایند و از اهـانت و تحمیل عقیده خوددارای شود.

آزادی عقیـده از اصول پایه­ ای اخلاقی و حقوقی است که از دیرباز مورد توجه بشردوستان و دادگران بوده است که نمونه­ ای از این امر را می ­توان در رفتار کوروش دید.

اعلامیه­ ی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشری آزادی عقیده، آزادی ابراز عقیده، بیم نداشتن از دارا بودن عقیـده و رعایت احتـرام نسبت به عقاید دیگـران را تصـریح نموده­ اند و این موارد استـانداردهای پذیرفته شده­ ی امروزین هستند.

هفته ­نامه­ ی «زن روز» از تاریخ 2 مهر 1390 از شماره ی 2295 اقدام به چاپ داستانی به نام طریقت تزویر در هر هفتـه نموده است که در آن به مردم بسیـاری که دارای باورها و اندیشـه­ های دینـی خاص خـود هستنـد، از جمله دین یاری(اهل­ حق)، مکاتب و مسلک­ های درویشی همچون خاکسار، قادری و نقشبنـدی اهانت­ های فراوان روا داشته و اکاذیب و توهین­ های بسیار نموده است.  

ما با در نظر گرفتن اینکه بررسی تاریخی اندیشـه ­ها و باورهای مذکور  و رفتار پیروان آنها نشان می ­دهد که اتهـامات انتسـابی فاقد صحت است و با اعتقـاد به استـانداردهای حقـوق بشر بویژه آزادی عقیـده و لزوم رعایت احتـرام به عقاید دیگران، اقدام هفته­ نامه­ ی مزبور را مخالف اصول اخلاقی، خلاف عفت و نظم عمومی و ناقض حقوق انسانی و استانداردهای حقوق بشر می ­دانیم و آن را محکوم کرده، خواستار عدم ادامه­ ی انتشار آن و عدم انتشار آن به صورت کتاب هستیم.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان­های کرمانشاه و ایلام