13فروردین 1391

وکلاء گرانقدر و کارآموزان گرامی که پروانه تمدید شده در اختیار دارند می توانند با مراجعه به قسمت درخواست پست الکترونیک و ارسال مدارک مورد نیا

درخواست شناسه پست الکترونیک در تارنمای کانون وکلای کرمانشاه و اتحادیه