26آبان 1392

در انتخابات اخیر هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا - آقای کیومرث سپهری - رییس سابق کانون وکلای دادگستری استان

انتخاب کیومرث سپهری به عنوان بازرس اسکودا

در انتخابات اخیر هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا - آقای کیومرث سپهری - رییس سابق کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام - به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب شدند.این انتخاب شایسته را تبریک می گوییم