25اسفند 1390

بیش از شش دهه از تصویب اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گذرد و البته بسیاری مق

بیانیه در محکومیت رفتارهای خشن دولت بحرین و سرکوب مردم

بیانیه در محکومیت رفتارهای خشن دولتهای سوریه و بحرین و سرکوب مردم

    بیش از شش دهه از تصویب اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گذرد و البته بسیاری مقررات دیگر در این مدت در سطح جهانی در رابطه با حقوق بشر تصویب شده است به این امید که حقوق بشر و کرامت والای انسانها رعایت شود لیکن متأسفانه هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان حقوق بشـر به طور گستـرده و سیستمـاتیک نقض می­شـود. به تصـریح مقـررات حقوق بشر، حکومت بایستی برخاسته از اراده­ی آزاد مردم و انتخابات دموکراتیک و صحیح باشد و چنین حکومتی است که می­تواند برای رعایت حقوق بشر بکوشد.

    مدتهاست شاهدیم که در دو کشور سوریه و بحرین مردم به پا خاسته­اند لیکن این دولتها به شـدیدترین، غیرانسانی­ترین و گسترده­ترین شیـوه اقـدام به سرکوب و کشتار آنها نموده­اند. این رفتار دولتهای مزبور نقض صریح مقـررات حقوق بشر از جمله حق زندگی، برابری، آزادی و حق تعیین سرنوشت  و شکستن حرمت و کرامت والای انسـان است. ما اقدامات دولتهای نامبرده را شدیداً و با قاطعیت محکوم کـرده و خواستار توقف سـرکوب­ها، اِعمال خشونت و کشتـار و حل مشکلات بر اساس مقررات حقوق بشر و انتخابات آزاد به نحوی که تجلی اراده­ی واقعی مردم باشد، هستیم.

                                 کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کانون وکلای استان­های کرمانشاه و ایلام 24/12/1390