20اسفند 1392

شهاب تجری در مراسم سالروز استقلال کانون هاي وکلا و روز وکيل مدافع که در محل سالن آمفي تئاتر دبيرخانه منطقه يازده دانشگاه آزاد اسلامي

رییس کانون وکلای کرمانشاه و ایلام: هنوز نگران اوضاع کانون هاي وکلا و استقلال آنها هستيم

رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام گفت: هنوز نگران اوضاع کانون هاي وکلا و استقلال آنها هستيم.

شهاب تجری در مراسم سالروز استقلال کانون هاي وکلا و روز وکيل مدافع که در محل سالن آمفي تئاتر دبيرخانه منطقه يازده دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، اظهارکرد: شايد سالهاست که استقلال کانون وکلا و برگزاري اين مراسم کمي براي ما سخت شده است. کمي تلخ شده چون هميشه ما در بيم و اضطراب و نگراني اين مراسم را برگزار مي کنيم. هنوز هم اين بيم و نگراني سايه اش را از سرِ ما بيرون نبرده است و هنوز ما نگران اوضاع کانون هاي وکلا و استقلال آنها هستيم.

وی ادامه داد: سالهاست استقلال کانون هاي وکلا و جشن استقلال آن براي ما شيرين نبوده است. اما امسال و امروز وضعيت به گونه ي ديگري است. ما شيريني اين جشن را به خوبي حس مي کنيم. نه به اين دليل که دشمنان کانون هاي وکلا دست از دشمني برداشته اند، بلکه به اين دليل که ما امروز مهمان يکي از بزرگان دانش حقوق ايران هستيم. استاد دکتر الماسي که به ما افتخار دادند و در جمع ما حاضر شدند. امروز ما به اندازه ي توان و بضاعت خود و نه در قدر و جايگاه ايشان، مي خواهيم از مقام علمي اين استاد بزرگ و افتخار همه ي ما  تجليل به عمل بياوريم.

رییس کانون وکلای کرمانشاه گفت: دکتر الماسي نه تنها افتخار دانش حقوق ايران است بلکه به طريق اولي افتخار ما کرمانشاهيان است. شايد شما اين حس را داشته ايد که وقتي در يک دانشگاه بزرگ مانند دانشگاه تهران تحصيل مي کنيد، بزرگان حقوق آنجا هستند و در ميان آنها يک همشهري شما مثل نگين بدرخشد، چقدر براي يک دانشجو شيرين است که سر کلاس اين عزيز بنشيند و به اين ببالد که ايشان همشهري من است. من سالها اين حس را داشته ام. هم در دوره ي کارشناسي و هم در دوره ي کارشناسي ارشد که در محضر استاد بودم، لذت اين شاگردي را کاملا حس کردم و امروز اين لذت براي من و قطعا براي همه ما مضاعف و ملموس تر است. خدا را شاکريم باب اين افتخاري که نصيب ما شده است.

وی افزود: ساليان متمادي است که کتب دکتر الماسي منبع اصلي حقوق بين الملل خصوصي است و دانشجويان در تمامي دوره هاي ليسانس، فوق ليسانس و دکترا از آثار و انديشه ي ايشان بهره برده اند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام تصریح کرد: امروز در بحث استقلال کانون وکلا مدت هاست که مشکل داريم و سالهاست که مبارزه مي کنيم که اين ماهيت اصلي امر وکالت را از ما نگيرند. اما دوستان و همکاران بايد به خودمان هم برگرديم. يعني اگر ما استقلال و اعتبار و اعتماد جامعه را مي خواهيم، نبايد همه تاکيدمان فقط روي استقلال باشد. مقدمه ي تلاش براي حفظ استقلال نکات ديگري هم هست. مدت هاست من به اندازه ي توان و بضاعت خودم به اين امر مي انديشم که ما چه ضعف هايي داشته ايم؟ چه نگراني هايي وجود داشته است که در کنار سوء برداشت ها و در کنار سوء تعبيرها، فرصت داده ايم به افرادي که بر ما بتازند.

وی یادآور شد: اگر استقلال واقعي مي خواهيم اين استقلال واقعي با اعتماد و اعتباري که در جامعه به دست مي آوريم حفظ خواهد شد و آن موقع است که کسي جرات و جسارت تعرض به اين صنف مهم وکالت و کانون هاي وکلا نخواهد داشت. من در ميان ضعف هايي که خود ما داريم و بايد به آنها بپردازيم به دو نکته اشاره مي کنم: يکي بحث آموزشي و علمي است. اين به کانون هاي وکلا برنمي گردد. بخش عمده اي از آن به نهادهاي آموزشي برمي گردد که متاسفانه امروز به گونه اي شايسته به پرورش دانشجو و فارغ التحصيل حقوق نمي پردازند. ما مجبوريم که در کانون هاي وکلا بخشي از اين ضعف را جبران کنيم.

وي ادامه داد: در مباحث علمي امروز قدرت تنها در حاکميت و دولت تبلور پيدا نمي کند. سرچشمه هاي ديگري هم دارد. يکي از اين سرچشمه ها علم و معرفت است. علم و معرفت مي تواند در جامعه منشا قدرت باشد. وکلا و کانون هاي وکلا نمي توانند وابسته به هيچ منشا قدرتي باشند به جز علم و معرفت. هر چه در بحث دانش و علم ضعيف باشيم به همان اندازه توان و قدرت ما تضعيف مي شود و هر چقدر بتوانيم خودمان را تقويت کنيم، بدون ترديد به همان ميزان هم قوي خواهيم شد و مي توانيم از موجوديت خود دفاع کنيم. در اين راستا و در ادامه ي کار هيات هاي مديره ي قبلي کانون وکلا، ما نيز سعي کرديم در اين دوره کميسيون آموزش را راه اندازي کنيم تا اين کميسيون بتواند به ما کمک کند که با برنامه ريزي و انسجام بيشتري بحث آموزش را پيگيري کند.

تجری تصریح کرد: همه ي ما نياز به آموزش داريم. همه ي ما بايد در لحظه لحظه ي زندگي خودمان را تازه کنيم و لباس جديدتري از دانش و معرفت بپوشيم. اين ديگر قديم و جديد نمي شناسد. علم دائما در حال تازه شدن است و ما بايد پا به پاي آن حرکت کنيم.

تجري در ادامه افزود: نکته ي دوم بحث اخلاق حرفه اي است. ما نبايد از اين بعد هم ضعيف شويم. اخلاق بسيار مهم است. در جامعه ، در ارکان مختلف بدون اخلاق زندگي اجتماعي امکان پذير نيست. همه ي شما شنيديد که  پيامبر هدف از بعثت خود را برا ي اتمام مکارم اخلاق معرفي مي کند. در بعضي از شغل ها مانند وکالت، پزشکي و خبرنگاري، اهميت اخلاق خارج از حد معمول جامعه است. اخلاق در تمام کارها مهم است اما در اينها بيشتر است.

رییس کانون وکلای کرمانشاه و ایلام اظهارکرد: در اغلب قريب به اتفاق کشورهاي پيشرفته ي امروز مانند فرانسه، کانادا، آمريکا، انگليس و ... اخلاق حرفه اي وکلا به شکل مدون تنظيم شده است و در آن جا تشريح شده است که وکلا شئون مختلف شان را چگونه بايد اداره کنند و در برخورد با اقشار و گروه هاي مختلف چگونه بايد رفتار کنند. اين تاکيدها به دليل اهميت اين حرفه است اما متاسفانه ما در اين زمينه کار نکرده ايم. ما هنوز در کانون هاي وکلا يک نظام نامه ي اخلاق حرفه اي منسجم نداريم. بزرگان حقوق ما هم روي اين بخش تاکيد زيادي دارند. اخلاق باعث تقويت ماست. اغلب قريب به اتفاق همکاران ما مقيد به اين امر هستند.

وي ياداور شد: از جمله موثرترين افراد در دنياي معاصر ما و در جوامع مختلف حقوقدانان و وکلا بودند و اين بي شک به خاطر رعايت همين بعد اخلاقي است که در رفتار،  مبارزات، افکار و انديشه ها و راهي که پيموده اند. الان قطعا شما در ذهنتان نمونه هايي بارز و برجسته از اين قسم افراد داريد. براي نمونه گاندي در هند، روش اش، رفتارش و حرکتش بر چه مبنا بود؟ يک تعريف اخلاقي داشت. نلسون ماندلا در آفريقا ي جنوبي. اينها وکيل بودند و حقوقدان،. چرا در جامعه اينقدر اينها تاثير گذار بودند؟ يکي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل آنها بحث اخلاق است. رعايت اخلاق بزرگترين سلاحي است که کانون هاي وکلا و خود وکلا را  مي تواند در مقابل هجمه ها حفظ کند.

رئيس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام در پايان گفت: از تمامي همکاران انتظار داريم نسبت به کانون وکلا و سرنوشت آن حساسيت داشته باشند. يعني فکر نکنيم هيات مديره اي را انتخاب کرديم و حالا برويم دنبال کار و زندگي خودمان و هيات مديره همه ي کارها را انجام مي دهد. يک هيات مديره که پنج نفر هستند چه کار مي تواند انجام دهد؟ هيات مديره اي مي تواند کار انجام دهد که برخوردار از حمايت تمامي همکاران باشد.

دکتر نجاد علي الماسي، استاد برجسته علم حقوق، سخنران بعدي اين مراسم بود که در سخناني گفت: بر سر اينکه حقوق چيست؟ و اينکه آيا حقوق علم است يا فن يا هنر، بحث هاي فراواني است. اما آنچه که در طول تاريخ ثابت شده و از ابتدا هم راجع به آن اظهار نظر شده، اين است که حقوق علاوه بر اينکه علم و فن است هنر دادگري هم هست. آنچه که به حقوق روح  مي بخشد بيشتر همين هنر دادگري است. 

وی ادامه داد: وکيل هم در اجراي عدالت و در امر دادگري نقش بسيار مهمي دارد. حقوق و اخلاق پيوند ناگسستني دارد، چه در زمينه ي علم حقوق و چه در زمينه ي فن وکالت. بايستي حقوق همواره همراه با اخلاق باشد. در نوشته هاي فلاسفه مي بينيم که صحبت از هنر دادگري و از سوي ديگر هنر عشق ورزيدن مي شود. منظور اين نيست که انسان به بعضي از انسان ها عشق داشته باشد بلکه انسان بايد به همه ي انسان ها را دوست داشته باشد. به طور خلاصه  رابطه بايد عشقي باشد. در امر وکالت اخلاق از اين جهت (عشق ورزي) اهميت دارد و تدوين اخلاق حرفه اي که در اکثر کشورها صورت گرفته است. امروزه چه در امر وکالت و چه در امر سردفتري نظام نامه ي اخلاقي وجود دارد.

این استاد برجسته حقوق گفت: براي حفظ استقلال بايستي فداکاري کرد. در درجه ي اول براي اينکه استقلال کانون حفظ شود بايستي آنچه که لازمه ي حفظ استقلال است ابتدا در خود انسان ها بوجود آيد، يعني احترام به دادگري و احترام به حقوق  انسان ها. به طبعِ حرفه ي مقدسي که وکلا دارند بايد از حق دفاع کنند و طبيعتا وقتي که مسئله حمايت و دفاع از حق باشد، نياز به اخلاق متعالي دارد که اين اخلاق در صورتي بالفعل مي شود و به حد اعلي مي رسد که انسان از روزمرگي رها شود.

 وي افزود: وکيل بايستي از مسائل روزمره که گاهي ممکن است انسان را از حقايق دور کند، پرهيز کند، يعني انسان همواره بايد اين امر را به خاطر داشته باشد که وقتي که براي حق تلاش مي کند و کار او دفاع از حق است، بايستي اخلاقي و عشقي به مسائل نگاه کند. در نوشته هاي بزرگان مي بينيم که در امر دادگري بايستي هدف اعتلاي انسان باشد. بايد به نحوي رفتار شود که انسان ها به حق خود برسند،

وي با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکيل گفت: بايد براي حفظ اين استقلال تلاش بشود. همکاران وکلا نبايد هيات مديره ي کانون ها را تنها بگذارند. در مورد امر وکالت به خصوص در کشور ما که گاه قوانين خيلي روشن نيست، نقش وکيل بسيار مهم است. نقشي که در واقع مي تواند سازنده باشد، از اين جهت که با استفاده ي صحيح از اصول حقوقي، با دفاع حق جويانه از موکل که در حقيقت دفاع از حقيقت است. مسلما همکاران ارجمند وقتي که وکالتي را بر عهده مي گيرند هدفشان دفاع از حق است. همواره تلاش کردم که در بخشي که در تخصص من بوده آنچه را که عنوان مي کنم براي اجراي عدالت باشد. راه حل هايي که به نظرم عادلانه مي رسيده است، آن راه حل ها را در نوشته هايم منعکس کرده ام. درامر تدريس هم هميشه سعي کرده ام که حيات معنوي و اخلاقي را همراه با حقوق در نظر بگيرم و هيچ امر حقوقي را جدا از اخلاق مطرح نکنم. و هر بار که در زمينه اي ترديد وجود داشته است که آيا راه حلي که ارائه مي شود راه حل مناسبي است يا نه هميشه کوشش شده است که آن را به محک عدالت و انسان دوستي بزنيم. ببينيم که کدام راه حل با انسان دوستي، عدالت و عشق به انسان تناسب و سازگاري بيشتري دارد.

در ادامه حسن مهرجردي، مشاور عالي معاونت هنري وزارت ارشاد اسلامي به ايراد سخن پرداخت.

وي گفت: هفتم اسفند سالروز تصويب استقلال کانون هاي وکلا در سال 1331 است که مي بايست ياد و خاطره ي بانيان و پيشگامان اين حرکت ارزنده و ماندگار را گرامي داشت و هم اميد داشت به اينکه زمينه ها براي فرجام خوش لايحه ي وکالت با تدبيري که در دولت تدبير و اميد انتظار مي رود محقق شود و با تحقق استقلال کانون وکلا يکي از جلوه هاي آرمان هاي اين ملت در انقلاب اسلامي که در شعار هاي سه گانه ي استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي مطرح مي شد در اين ارتباط نيز تحقق يابد.

وی ادامه داد: مناسبت ارزشمند ديگر تجليل از مقام و منزلت استاد ارجمند، دکتر الماسي است که بنده هم مثل عموم شما و بسياري از دانشجويان ايران از محضر پر فيض استاد بهره برده ام. شخصيتي که حقوقدانان عموما و دانشجويان حقوق بين الملل خصوصي خصوصا از  محضر درس و مکتب فکري و  بينش ايشان درس ها آموخته اند. نام استاد الماسي همواره و هميشه به عنوان حقوقداني دانشمند، مهربان، اخلاق مدار و معتدل در روش و منش تربيتي در يادها هست و خواهد ماند. و ما از خداوند بزرگ براي استاد خودمان طول عمر با عافيت و سلامت مسئلت مي نماييم.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته دانشجويان تهران و امسال کانون وکلاي استان کرمانشاه به تجليل مقام علمي استاد پرداخته اند و اگر سال ها و بار ها  چنين تجليل هايي ادامه يابد باز هم حق استاد الماسي ادا نخواهد شد.

گفتنی است: در ادامه از نفرات اول تا سوم کارآموزي، سعيد تيموري، مهران نوروزي حسين امجديان تقدير شد و در بخش پاياني سوگندنامه وکالت براي کارآموزاني که در آزمون اختبار پذيرفته شده بودند قرائت شد و وکلاي جديد آن را به صورت دسته جمعي قرائت کردند.