28اسفند 1392

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 92 می رساند

اطلاعیه

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 92 می رساند جهت تعیین محل اشتغال به کارآموزی،در مورخه سه شنبه 1393/1/19 ساعت 9 صبح در محل کانون حضور به هم رسانند.

تذکر1: محل اشتغال براساس رتبه قبولی با حضور کارآموز تعیین می گردد.

تذکر2: در صورت عدم حضور، کانون راساً اقدام به تعیین محل اشتغال برای غایبین می نماید.