19تیر 1393

جلسه مشترک استانداری و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با هدف صیانت از قوانین در مورخه 12/4/1393 در محل کانون وکلا برگزار شد

جلسه مشترک استانداری و کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با هدف صیانت از قوانین