30تیر 1393

برگزاری نشست مشترک کمیسیون ها به میزبانی روابط عمومی و با حضور ریاست کانون در مورخه 30/4/1390

برگزاری نشست مشترک کمیسیون های کانون

پیرو هماهنگی های صورت گرفته از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام و در جهت تعامل هرچه بهتر کمیسیون های کانون با یکدیگر در راستای انجام تکالیف محوله و بررسی کاستی ها و نیازمندی های کمیسیون ها جلسه ای با حضور نمایندگان کمیسیون ها، دادسرا و ریاست کانون در مورخه 30/4/1393 در محل کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام از ساعت 12/30 لغایت 15 برگزار گردید. در این جلسه تمامی کمیسیون ها به ارائه آمار فعالیت های خویش در دوره جدید اقدام نموده که در آینده نیزدیک در سایت کانون نیز منتشر خواهد شد و بر همان اساس تصمیماتی در جهت هر چه بهتر شدن فعالیت کمیسیون ها و پیشبرد اهداف عالیه کانون اتخاذ گردید.