19مرداد 1393

چندین دهه از تصویب کنوانسیونهایی که دولتها را به رعایت اصول انسانی و احترام افرادی که در جنگ دخالت ندارند و حتی اعضای مجروح نیروهای مسلح فرا

بیانیه ­ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام در محکومیت اقدامات اسرائیل در غزه

چندین دهه از تصویب کنوانسیونهایی که دولتها را به رعایت اصول انسانی و احترام  افرادی که در جنگ دخالت ندارند و حتی اعضای مجروح نیروهای مسلح فرامی­خواند، می­گذرد از جمله قراردادهای  راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی،  راجع به بهبود سرنوشت زخم­داران و بیماران و غریقهای نیروهای مسلح در دریا ، راجع به رفتار به اسیران جنگی ، راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ همگی مصوب 1949 ژنو و دیگر مقررات بین­المللی که به مقررات عرفی، عام­الشمول و بعضاً آمره و لازم­الرعایه برای همگان تبدیل شده­اند، می­گذرد که دولتها را ملزم می­نمایند در صورت وقوع جنگ، اصول انسانیت و احترام انسان­ها بویژه غیرنظامیان را رعایت نمایند. لیکن متأسفانه دولت اسرائیل در حمله به غزه با نقض بسیاری از این مقررات، حقوق بشر را در موارد متعددی نقض نموده است و شرایط دشواری را برای ساکنان غزه ایجاد نموده است لذا کمیسیون ضمن محکوم نمودن نادیده گرفتن اصول و مقررات مذکور و نقض حقوق بشر مردم غزه از سوی اسرائیل، خواستار توقف تخلفات مزبور از سوی دولت اسرائیل و رفع شرایط دشوار زندگی برای مردم غزه است و به منظور عدم تداوم و گسترش خسارات بویژه به مردم غیرنظامی طرفین جنگ را به حل و فصل اختلافات از طرق مسالمت­آمیز دعوت می­نماید.