• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

اطلاعيــــــــه

برنامه اختبار نيمه دوم سال 1393

کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

بتاريخ 23/5/93 کميسيون کارآموزي کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام با حضور اعضاء امضاء کننده زير تشکيل است پس از بررسي مسائل مطروحه و سوابق و شور و تبادل نظر در خصوص اختبار کارآموزان اين دوره در نيمه دوم سال 1393 بشرح زير اتخاذ تصميم مي گردد.

کارآموزاني که تا 30/7/93 دوره کارآموزي آنان به اتمام رسيده (بشرح ليست پيوست ............... نفر) تا 15/8/93 فرصت دارند مدارک و تکاليف انجام شده را به دفتر کميسيون تحويل و ختم دوره کارآموزي خود را اعلام نمايند.

فرصت کميسيون براي بررسي مدارک و اعلام نظر 30 روز ( تا 15/9/93 )

مهلت اعتراض احتمالي کارآموزن به تصميم کميسيون کارآموزي 5 روز و بررسي اعتراضات 10 روز ( تا 30/9/93 )

محل اختبار: دبيرستان فرهنگ – روبروي ساختمان کانون

اختبار کتبي نيمه دوم سال 1393

روز

تاريخ

ساعت

امتحان

جمعه

5/10/93

9     صبح

حقوق مدني

جمعه

5/10/93

2  بعدازظهر

آئين دادرسي مدني

جمعه

12/10/93

9      صبح

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

جمعه

12/10/93

2  بعدازظهر

آئين دادرسي کيفري

جمعه

19/10/93

9      صبح

حقوق تجارت

جمعه

19/10/93

2  بعدازظهر

حقوق ثبت و امور حسبي

از تايخ 19/10/93 لغايت 30/10/93 اختبار شفاهي با صلاحديد و تحت نظر استادان مربوطه زمان بندي و اعلام مي شود .

12 روز مهلت براي تحويل نمرات توسط استادان مربوطه ( تا 11/11/93 )

5 روز مهلت براي اعتراض احتمالي کارآموزان از تاريخ درج در تابلو اعلانات ( تا 16/11/93 )

14 روز مهلت براي رسيدگي به اعتراضات و قطعي شدن نتيجه ( تا 30/11/93 )

7/12/93 تاريخ مراسم تحليف و اعطاء پروانه پايه يک همزمان با جشن استقلال کانون و روز وکيل مدافع


 

                                                                                      کميسيون کارآموزي و اختبار   

                                                                                کانـون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام