11مهر 1393

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب هیأت وزیران 1393/6/30

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب هیأت وزیران

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب هیأت وزیران که بعد از مطالعه و کار بسیار جدی کانون و کمیته پی گیری بخش مهمی از اصلاحات مورد نظر وکلاء در آن اعمال گردید ولی متأسفانه برخی از چالش ها کماکان باقی است و در مورخه 31/6/93 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است جهت استحضار همکاران محترم تقدیم می شود . از کلیه همکاران گرامی درخواست می گردد نسبت به ارائه نقطه نظرات اصلاحی خود به صورت کتبی به کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام نمایند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز