11مهر 1393

اطلاعیه جهت درج تصویر و مشخصات اعضای کمیسیون ها در سایت

اطلاعیه جهت درج تصویر و مشخصات اعضای کمیسیون ها در سایت

به اطلاع همکاران محترم عضو کمیسیون های کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام که در فراخوان قبلی موفق به ارائه عکس خود جهت درج در سایت کانون نگردیدند می رساند که تا مورخه 1393/7/30 نسبت به ارائه یک قطعه عکس پشت نویسی شده خویش دائر بر نام و نام خانوادگی و شماره پروانه به خانم غلامی متصدی روابط عمومی کانون اقدام فرمایند. 

کمیته انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام