08آبان 1393

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام درباره ی کوبانی

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام درباره ی کوبانی

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام درباره ی کوبانی

پس از تحولات جدید در سوریه، مردم کوبانی اقدام به تأسیس مدیریتی مردمی به منظور حفاظت از مردم و اداره ی امور خود نمودند و مدت مدیدی است گروه تروریستی و جنایتکار داعش با پشتیبانی همه جانبه ی ترکیه و برخی کشورههای منطقه با نقض اصول و مقررات انسانی، اخلاقی و حقوقی به این شهر هجوم برده و اخیراً حملات و محاصره ی آن را تشدید نموده که منجر به ایجاد وضعیت ناگواری شده است. گروه داعش برای تحقق اهداف غیرانسانی و جنایتکارانه ی خود به هر کار ناروایی دست زده لیکن جامعه ی جهانی و سازمان ملل تاکنون برای درهم شکستن نماد تروریسم یعنی داعش پاسخی کوبنده و قاطع  نداده است. لذا کمیسیون با گرامیداشت روز جهانی کوبانی (یکم نوامبر) با محکومیت شدید  اقدامات ترکیه در حمایت از تروریسم و داعش، این کشور را به رعایت اصول حقوقی و عدم تداوم عملکرد گذشته فرامی خواند و از دولت ایران و رسانه ها انتظار بیشتر دارد نسبت به پوشش مناسب اخبار و اوضاع کوبانی اقدام کرده و به منظور رعایت و اجرای قانون اساسی که دولت ایران را موظف به حمایت از مظلومان در سراسر جهان می داند به تمام طرق ممکن و به کارگیری امکانات از کوبانی حمایت کندو از سازمان ملل و جامعه ی جهانی نیز می خواهد با رعایت مقررات منشور بویژه فصل هفتم اقداماتی قاطع و کارآمدو نتیجه بخش را در برابر داعش و در حمایت از کوبانی انجام دهد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام

8/8/1393