11آبان 1393

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام در خصوص اسیدپاشی در اصفهان

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام در خصوص اسیدپاشی در اصفهان

بیانیه ی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام در خصوص اسیدپاشی در اصفهان

زنان از دیرباز مورد جنایات و رفتارهای  غیرانسانی قرار گرفته اند و اخیراً در اصفهان افرادی که دشوار بتوان نام انسان را بر آنها نهاد اقدام به اسیدپاشی نسبت به شماری از زنان نمودند که روح مردم ایران و انسانهای شریف جهان  را آزرد و حس ناامنی را ایجاد نمود. مواردی در این باره قابل ذکر  است: کم کاری نهادهای مربوط، عدم دستگیری سریع جنایتکاران در حالی که در بسیاری موارد  شاهد بوده ایم مجرمان در سریعترین زمان  دستگیر شده اند، اقدامات جدید مجلس در تصویب قوانین مخالف با حقوق شهروندی و آزادیهای فردی و مشروع مردم، عدم پیگیری ریاست جمهوری در اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی برخی از موارد مهم هستند. لذا کمیسیون  با محکوم نمودن اقدامات  جنایتکارانه و غیرانسانی مزبور و با اعتقاد به اینکه این جنایات به روان جامعه آسیب می رساند و فراتر از ارتکاب جرم علیه زنان آسیب دیده است نهادهای مربوط را به اقدام جدی و  قاطع، شناسایی علل بنیادین اسیدپاشی و جنایات مشابه و مبارزه  با تفکراتی که مبنای این اقدامات هستند،  اطلاع رسانی دقیق و صحیح به مردم و ارائه ی گزارش در خصوص پیشرفت کار مبارزه با جنایتکاران، عدم  تصویب قوانین مخالف حقوق و آزادیهای  مشروع شهروندان و با اعتقاد به اینکه چنین اعمال شرم آوری فجیعتر از قتل بوده و به لحاظ ایجاد رعب و وحشت همگانی  قابل مقایسه با اعمال تروریستی است لذا تصویب مجازاتهای سنگین برای چنین جانیانی ضروری است،  ارائه ی تسهیلات  به منظور درمان رایگان آسیب دیدگان و اصلاح اندیشه و  دیدگاه نسبت به زنان  فرامی خواند.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استانهای  کرمانشاه و ایلام

8/8/1393