19آذر 1393

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

 روز جهانی حقوق بشر مصادف با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی باد روزی که از ورای آن فریاد تمامی منادیان راه آزادی شنیده می شود روزی که در آن آزادی، برابری و ارزشهای والای بشری بعنوان بدیهی ترین حقوق فطری و طبیعی مورد شناسایی جامعه جهانی قرار گرفته است . واقعیت این است که بشر از دیرباز مورد ستم و ظلم از سوی قدرتهای زورگو و حکامه بوده است بنحوی که روح انسان بواسطه ی جنگ،  کشتار و آوارگی و تبعید از سرزمین خود رنج بسیار دیده و بی عدالتی و تبعیض و ستم و شکنجه  آسیب های فراوانی بر جسم و روان آدمی وارد نموده است . جامعه فعالان حقوق بشر فارغ از هر رنگ و نژاد و جنس و زبان و قومیت و مذهب ؛ اصول و موارد پذیرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان پایه و اساس برای حفظ کرامت ذاتی انسان گرامی داشته و به مناسبت این روز قدرتها ، محاکم و مقامات مسئول در هر رده و منصب و جایگاهی را به رعایت حقوق بشر و التزام عملی به مفاد اعلامیه فرا می خواند . ما اعتقاد داریم شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق انتقال ناپذیر برای انسان تمنای این حقوق در سرشت انسان ها قرار گرفته بنحوی که مفاد اعلامیه و میثاق های تکمیلی ، آرمان مشترک همه ی ملتها بوده است . از این رو کشور و دولت را به پیوستن و پذیرفتن تمامی میثاق ها و کنوانسیونهای تکمیلی از جمله کنوانسیون منع شکنجه ، کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر اسناد بین المللی مربوطه تشویق می کنیم و می خواهیم تا با وضع قوانین مناسب داخلی ، موارد بی عدالتی و امکان سوء استفاده از حق های بشری را از میان بردارند و اجرای یکایک اصول پذیرفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های تکمیلی را تضمین نمایند تا به این واسطه زندگی  ِ مملو از عشق ، صلح ، آزادی و برابری برای آحاد جامعه انسانی فراهم آید . کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام ، در راستای اهداف و وظائف خود که در آئین نامه مصوب داخلی تصریح گردیده همه ساله به مناسبت گرامیداشت و بزرگداشت این روز ، همایشی را با حضور شخصیت ها ، گروهها و نهادهای مؤثر در اعتلای فرهنگ حقوق بشر - با اهداء لوح تقدیر و تندیس مهر حقوق بشر به فعالان این عرصه - برگزار می کند و نوید برگزاری همایش در سال جاری را با حصول شرایط مقتضی اعلام می دارد .   

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام