• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

انتخاب آقای علی اسدی به عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

انتخاب آقای علی اسدی به  عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلامانتخاب آقای علی اسدی به عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

پیرو کناره گیری آقای شهاب تجری از ریاست کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام و حسب تصمیم هیات مدیره کانون آقای علی اسدی به عنوان ریاست جدید کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام انتخاب گردیدند.