12دی 1393

بیانیه کمیسیون حقوق بشر در اعتراض به واگذاری جزیره آشوراده توسط دولت به بخش خصوصی

بیانیه کمیسیون حقوق بشر در اعتراض به واگذاری جزیره آشوراده توسط دولت به بخش خصوصی

 بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در اعتراض به واگذاری جزیره آشوراده توسط دولت به بخش خصوصی

  واگذاری جزیره آشوراده به بخش خصوصی حاصل یک تصمیم سیاسی و نه بر اساس مصالح ملی و رعایت حقوق محیط زیست است . تصمیمی که موجب لطمه جدی به اکوزیست و شرایط زیست بوم جزیره و محدودیت و پراکندگی گونه های جانوری موجود در آن می شود . ما اعتقاد داریم که در این رابطه سازمان حفاظت از محیط زیست در انجام وظائف خود مبنی بر دفاع از محیط زیست و حیات وحش کوتاهی و قصور نموده است . لذا این کمیسیون ضمن تأکید بر رعایت موازین و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست از ریاست محترم جمهوری و مسئولین امر درخواست می کند که از تصمیم خود مبنی بر واگذاری این جزیره به بخش خصوصی عدول نمایند و دستور ابطال واگذاری اراضی این جزیره برای احداث مجتمع های گردشی را صادر نموده و سطح اقدامات حفاظتی در این منطقه را ارتقاد بخشند /.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه – ایلام