21دی 1393

جلسه عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام در راستای ارائه گزارش عملکرد شش ماهه هیات مدیره و استماع نظرات همکاران عزیز در خص

جلسه عمومی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام برگزار میگردد

جلسه عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام در راستای ارائه گزارش عملکرد شش ماهه هیات مدیره و استماع نظرات همکاران عزیز در خصوص اداره کانون برگزار میگردد.

لازم به ذکر است این جلسه روز پنجشنبه 25 دیماه 1393 از ساعت 10 الی 13 در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در سه راه 22 بهمن برگزار خواهد شد.

گفتنی است ،حضور مشفقانه و مسئولانه همکاران مورد انتظار است .