01بهمن 1393

گزارش عملکرد کمیسیون نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

- در جلسه ویژه فصل بهار تعداد 12 فقره تقاضای واصله به کمیسیون مورد  بررسی قرار گرفت که از این میان با درخواست  انتقالی4 نفر به شهرستان کرمانشاه ،1 نفر انتقال دائم به کانون مرکز ،1 نفر انتقالی موقت به شهرستان کرمانشاه و 1 نفر انتقال موقت به کانون البرز ، موافقت گردید.

- در جلسه ویژه فصل تابستان تعداد 18 فقره تقاضای واصله به کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با درخواست انتقالی دائم 5 نفر به شهرستان کرمانشاه ، انتقالی موقت 2 نفر به شهرستان کرمانشاه ، انتقال دائم یک نفر از شهرستان آبدانان به شهرستان چرداول ،انتقال دائم یک نفر از شهرستان ایوان غرب به شهرستان روانسر ، انتقال دائم یک نفر از شهرستان دهلران به ایلام ، انتقال دائم 2 نفر به کانونهای همدان و البرز و انتقال دائم 2 نفر به کانون مرکز ،موافقت به عمل آمده است.

  • در جلسه ویژه فصل پاییز تعداد 13 فقره تقاضای واصله به کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ، درخواست  انتقالی 4 نفر به شهرستان کرمانشاه ، 1 نفر انتقال دائم به کانون همدان ،1 نفر انتقال موقت به شهرستان کرمانشاه، 1 نفر انتقال دائم از شهرستان صحنه به کنگاور ،1 نفر انتقال دائم از کانون کردستان به شهرستان کنگاور، مورد موافقت قرار گرفته است .

  • لازم به ذکر است جلسه ویژه فصل زمستان ،جهت رسیدگی به تقاضاهای انتقالی همکاران محترم، در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری برگذار می گردد.