• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

اطلاعیه جهت مراجعان به دادسرای انتظامی کانون

اطلاعیه جهت مراجعان به دادسرای انتظامی کانونبا توجه به ضرورت حضور شکات و طرح حضوری دعوا به استحضار می رساند پذیرش شکایات به صورت اینترنتی میسر نمی باشد

با توجه به ضرورت حضور شکات و طرح حضوری دعوا به استحضار می رساند پذیرش  شکایات به صورت اینترنتی  میسر نمی باشد لذا از ارسال شکایات خود به پست الکترونیک کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام خودداری فرمائید زیرا به این مراسلات ترتیب اثر داده نخواهد شد و شکات محترم می توانند صرفاً با مراجعه حضوری به دفتر دادسرای کانون و جری تشریفات قانونی اقدام به طرح شکایت نمایند.