17بهمن 1393

همکاران محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به مراسم 7 اسفند از مورخه 93/11/16 لغایت 93/11/30 به روابط عمومی کانون مراجعه فرمایند

اطلاعیه در خصوص مراجعه جهت دریافت کارت ورود به مراسم 7 اسفند

در راستای منویات هیات مدیره و با توجه به تصمیم کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام و به جهت برگزاری هرچه منظم تر و باشکوه تر مراسم بزرگداشت روز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مقرر گردید که همکاران محترمی که تمایل به حضور در مراسم دارند نسبت به تهیه دعوت نامه جهت خود و همراهانشان اقدام فرمایند. لذا همکاران محترم می توانند جهت دریافت کارت ورود به مراسم 7 اسفند از مورخه 93/11/16 لغایت 93/11/30 به روابط عمومی کانون مراجعه فرمایند. بدیهی است با عنایت به لزوم هماهنگی جهت فراهم نمودن ملزومات برگزاری مراسم از پذیرش همکارانی که کارت دعوت تهیه نکرده باشند معذوریم.

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام