13اسفند 1393

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع بحث و بررسی پیرامون پاره ای از مسائل عملی حرفه وکالت

کارگاه آموزشی با موضوع ،بحث و بررسی پیرامون پاره ای از مسائل عملی حرفه وکالت و با حضور آقایان کیومرث سپهری و پرویز علی پناه روز پنجشنبه 14 اسفند 1393 راس ساعت 11 در محل کانون پرورش فکری کودگان و نوجوانان برگزار خواهد شد.