26خرداد 1394

درخواست رئیس کانون وکلا از ریاست کل دادگستری در خصوص عدم پذیرش دادخواست مطالبه مهریه در محاکم دادگستری

رياست محترم کل دادگستری استان کرمانشاه  

با سلام و احترام .

ضمن آرزوی توفیق روز افزون در طاعت و عبادت خداوند تبارک و تعالی و خدمت به خلق و اجرای عدالت .

در راستای وظیفه ذاتی کانون وکلای دادگستری (نماینده جامعه وکالت) به عنوان بال دیگر فرشته عدالت، در زمینه مفاد بخشنامه شماره 5/3907/9025-6/3/1394 آن ریاست محترم خطاب به رؤسای محترم حوزه های قضایی استان کرمانشاه، نکاتی چند را به استحضار آن ریاست محترم می رساند و امید آنست که مورد عنایت قانونی قرار گیرد.

آثار سوء بازداشت محکومان مالی در کنار سایر بزهکاران بر جامعه وکالت پوشیده نمانده و مشکلات ناشی از تراکم پرونده ها در دادگستری نیز از منظر وکلاء و سایر دست اندرکاران عرصه حقوق و قضا پنهان نمانده است!

بر این اساس سعی و تلاش آن ریاست محترم را در زمینه کاهش آثار و مشکلات یاد شده تحسین می نمائیم اما عقیده بر آن داریم که هر سیاست و تدبیری هرچند ضعیف و ناکارآمد، اگر در لوای قانون و رعایت ضوابط دقیق آئین دادرسی اتخاذ گردد یقیناً بسیار کارآمدتر و گواراتر از برنامه هایی است که با هدفی والاتر اما در عین حال متضمن نقض آئین دادرسی و اصول اساسی راجع به حقوق افراد در مقابل حاکمیت تدوین می شوند.

با بیان این مقدمه کوتاه اعلام می نمائیم که :

عقیده جامعه وکالت برآن است که نتیجه نهایی عمل به بخشنامه استنادی که متضمن عدم پذیرش دادخواست مطالبه مهریه در محاکم دادگستری است با هدف مقنن مطابقت نداشته و با توجه به این که علاوه بر تفاوت شیوه و تشریفات مطالبه حق در دادگستری با مطالبه دین در اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای ثبت، در بسیاری از موارد  زمینه های اجراء و اثر آن نیز متفاوت است، تکلیف به مراجعه متقاضیان به اجرای ثبت، موجب زوال حق انتخاب شیوه مطالبه مهریه و مانع برخورداری آنان از آثار حکم و موجب نارضایتی و بدبینی آحاد جامعه (بالاخص جامعه زنان) و محرومیت وکلاء و متقاضیان از انتخاب طریق شایسته (بسته به موقعیت و نظر متقاضی) دادخواهی خواهد شد. زیرا بسیاری از بانوان مراجعه کننده به دادگستری (خواهان مهریه) به علل مختلف ناگزیر به این اقدام بوده و چاره ای جز آن ندارند.

بدین سبب با توجه به پشتوانه قانونی و اصولی درخواست عدول از بخشنامه صادره در قسمت تکلیف ضمنی ممنوعیت پذیرش دادخواست مطالبه مهریه، پیشنهاد می شود :

به جای دستور ضمنی عدم پذیرش دادخواست مطالبه مهریه، مراجع و متولیان امر قبل از ثبت دادخواست، متقاضیان را به مزایای تقدیم دادخواست به واحد اجرای ثبت ارشاد و آگاه نموده، اما در فرض اصرار متقاضیان به تقدیم دادخواست در دادگاه، اقدام به ثبت دادخواست آنان شود.

با تشکر

علی اسدی

رئیس کانون وکلای دادگستری

کرمانشاه و ایلام