06تیر 1394

اطلاعیه در خصوص ابلاغ الکترونیک

اطلاعیه در خصوص ابلاغ الکترونیک

احتراماً پیرو اعلام رسمی معاونت آمار و انفورماتیک قوه قضائیه در جهت ابلاغ الکترونیک و ضرورت اطلاع رسانی به همکاران گرامی مقتضی است ظرف مدت یک هفته از مورخه 1394/4/6 نسبت به اعلام مکتوب ایمیل (پیام نگار)؛ شماره تلفن همراه و فاکس (دورنگار) خود به روابط عمومی کانون اقدام فرمائید. لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم ارائه موارد فوق به عهده همکاران محترم می باشد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام