13مهر 1394

اطلاعیه تمدید پروانه وکلا و کارآموزان محترم

.

اطلاعیــــــــــــــــــــــــه

به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم عضو این کانون میرساند

جهت تمدید اعتبار پروانه ،ارائه مدارک ذیل الزامی می باشد:

1.تسویه حساب صندوق حمایت(تا تاریخ 94/06/30)

2. تسویه حساب مالیاتی و اخذ مفاصا حساب از اداره دارایی

3.پرداخت هزینه تمدید پروانه و اخذ تسویه حساب مالی از کانون

4. اعلام دقیق آدرس دفتر در شهرستان محل اشتغال تعیین شده از سوی کانون

کانون وکلای دادگستری

کرمانشاه وایلام