18آبان 1394

نشست مشترک هیأت مدیره کانون با پیشکسوتان محترم

در پی دعوت هیأت مدیره از پیشکسوتان کانون ، دیروز مورخ 17/08/94 جلسه ای رأس ساعت 12 در محل کانون و با حضور ایشان برگزار گردید که طی آن در فضایی دوستانه و صمیمی به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات کانون پرداخته شد و پیشنهادات  متعددی از طرف پیشکسوتان مطرح گردید که  مورد استقبال هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد جلسات مشترک با پیشکسوتان به شکل مسمتر تداوم یابد.