24آبان 1394

دریافت معرفی نامه جهت اخذ مفاصاحساب

با سلام،همکار گرامی خواهشمند است جهت اخذ مفاصاحساب از اداره امور مالیاتی ابتدا با مراجعه به کانون معرفی نامه دریافت نمائید.