• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

آگهی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 جهت تعیین محل اشتغال

آگهی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 جهت تعیین محل اشتغال

.

.

.

آگهی

پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 ، روزپنجشنبه مورخ 9 اردیبهشت 1395  جهت تعیین محل اشتغال به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مراجعه نمایند ، در صورت عدم حضور، کانون رأساً اقدام به تعیین محل اشتغال فرد غایب خواهد نمود.