04بهمن 1395

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون در مورخه 7بهمن 95 ساعت 3 بعد ازظهر در محل کانون برگزار می گردد برگزار می گردد

.

.

.

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وکالت کانون در مورخه 7 بهمن ۹۵ راس ساعت  3 بعدازظهر برگزار می گردد.

آقای دکتر فرامرز باقرآبادی استاد دانشگاه رازی و وکیل پایه یک دادگستری با موضوع "جنبه های کاربردی قانون اجرای احکام مدنی" سخنرانی خواهند کرد.

شرکت کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است.
مکان : کرمانشاه میدان مرکزی کوی 130 ساختمان کانون وکلای دادگستری
      استان کرمانشاه