03خرداد 1396

برگزاری هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه پنج شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 10 لغایت 12 مکان:سالن مجمع فرهنگی ایثار در چهار راه بنت الهدی

برگزاری هیات عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه