09دی 1396

نخستین جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در دوره جدید هیات مدیره، پنجشنبه مورخه ۱۴ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲

.

.

.

نخستین جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در دوره جدید هیات مدیره، پنجشنبه مورخه ۱۴ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.

آقای دکتر محمدرضا عدالتخواه رئیس کل محترم دادگستري استان کرمانشاه تحت عنوان "مجازاتهای جایگزین حبس" سخنرانی خواهند کرد.

مکان: سالن آمفی تئاتر اداره کل دادگستری استان کرمانشاه

از همکاران وکیل و کارآموزان محترم تقاضا می شود با حضور موثر خود موجبات برگزاری بهتر جلسه سخنرانی را فراهم نمايند.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه