• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

اطلاعیه در خصوص فصلنامه کانون

اطلاعیه در خصوص فصلنامه کانون

.

.

.

اطلاعیه

نظربه عزم جزم هیأت مدیره در انتشار مجدد مجله کانون به صورت دو فصلنامه از همکاران محترمی که در این امر فرهنگی برآنند تا هیأت مدیره و هیأت تحریریه کانون یاری و مساعدت فرمایند دعوت می شود ظرف مدت ده روز تمایل مکتوب خود را به مدیر داخلی کانون تسلیم فرمایند.