09مهر 1397

مباحث کاربردی حقوق روابط موجر و مستاجر" سخنران: آقای علی ابراهیم نیا

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.07.12

به نام خدا
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.07.12 از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.
عنوان سخنرانی "مباحث کاربردی حقوق روابط موجر و مستاجر" است که توسط آقای علی ابراهیم نیا رئیس شعبه  19 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارائه خواهد شد.
مکان: سالن آمفی تئاتر اداره بنیاد شهید کرمانشاه واقع در خیابان بنت الهدی
حضور کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه