07آذر 1397

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.09.08از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.

.

.

.

به نام خدا
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمانشاه پنج شنبه مورخه 1397.09.08 از ساعت 9.45 الی 12 برگزار می گردد.
عنوان سخنرانی "نقش وکلای دادگستری در قراردادها" است که توسط آقای دکتر عبدالله جمشیدی مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر  ارائه خواهد شد.
مکان: سالن آمفی تئاتر اداره بنیاد شهید کرمانشاه واقع در خیابان بنت الهدی
حضور کارآموزان محترم و همراه داشتن دفترچه کارنامه کارآموزی الزامی است
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه