16آذر 1397

اطلاعیه در خصوص تعیین سقف عضویت در کمیسیون های کانون

به اطلاع همکاران گرانقدر که در کمیسیون های کانون فعالیت دارند، می رساند با توجه به بند 2 مصوبه مورخه 1397/9/1 هیات مدیره محترم کانون و تعیین ظرفیت حضور در دو کمیسیون برای هر یک از وکلای عضو، مستدعی است همکارانی که در بیش از دو کمیسیون فعالیت دارند نسبت به تعیین و تعرفه دو کمیسیون مورد علاقه خویش تا روز دوشنبه مورخ 1397/9/19 اقدام نمایند