18فروردین 1398

اطلاعیه در خصوص تعیین شهر محل اشتغال کارآموزان وکالت پذیرفته شده سال 1397

ضمن عرض تبریک به مناسبت عید نوروز و حلول سال جدید و موفقیت کارآموزان محترم پذیرفته شده دوره کارآموزی وکالت سال 1397به اطلاع می رساند جهت تعيين شهر محل اشتغال  روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21ساعت 10 صبح در كانون حضور بهم رسانند.
شايان ذكر است در صورت عدم حضور، كميسيون كارآموزي رأساً  نسبت به تعيين شهر محل اشتغال اقدام لازم مبذول خواهد داشت و اعتراضي در اين خصوص مسموع نخواهد شد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه